De babyconsulente

Een verpleegkundig babyconsulente is een gespecialiseerd verpleegkundige ( kinder- en/of
neonatologieverpleegkundige).

De babyconsulente heeft specifieke kennis en ruime ervaring in de ouder- en kindzorg. Hierdoor is zij een expert tussen de eerste en tweede lijnszorg. Onder eerste lijnszorg vallen de verloskundige, consultatiebureau en de huisarts. De tweede lijnszorg bestaat uit bijvoorbeeld de kinderarts, fysiotherapeut en andere disciplines waarbij je een verwijzing nodig hebt.


Wij als Balance4Babies zijn naast het werk in deze praktijk ook werkzaam in het ziekenhuis en hebben nauw contact met de kinderartsen.

Naast de medische en vakinhoudelijke kennis is een verpleegkundig babyconsulente opgeleid in het
coachen en begeleiden van ouders. Coachen en begeleiden kan op allerlei gebieden. Voor alle kleine
en grote vragen kun je bij een verpleegkundig babyconsulente terecht. Alles is individueel en op maat
gemaakt, het gebeurt in de eigen vertrouwde omgeving om zo ouders meer zelfvertrouwen te geven.
Ouders wordt geleerd om adequaat met het gedrag van de baby om te gaan. Zodoende groeit het
vertrouwen op het gebied van eigen gevoel en instinct, natuurlijk passend bij de manier waarop er
voor de baby gezorgd wordt.

Vallen de vragen buiten het vakgebied van de verpleegkundig babyconsulente dan zal zij naar een
professional in de regio doorverwijzen. Dit gebeurt door middel van een goede overdracht naar desbetreffende hulpverlener(s) zodat zij samen optimale zorg kunnen leveren. Uiteraard gebeurt dit altijd in overleg en nooit zonder toestemming.

Door goed te kijken naar de individuele behoefte(n) van het kind en de ouders bereiken we
BALANCE!