• Wij vragen om privacygevoelige informatie via het online intake formulier, alsmede tijdens een huisbezoek. Deze verkregen informatie delen wij niet met andere partijen, tenzij hier door u toestemming voor gegeven wordt. Te denken valt aan: huisarts, consultatiebureau, kinderarts, fysiotherapeut, logopedist of diëtist.

    U geeft als ouder/ verzorger altijd toestemming (via het intake formulier) voor het bewaren van privacygevoelige informatie in uw dossier. Daarnaast heeft u het recht op inzage van de gegevens in uw  dossier

  • Deze gegevens worden op een laptop bewaard, welke beveiligd is met een wachtwoord. Buiten mij als babyconsulent, heeft er niemand toegang tot dit gedeelte van de laptop. Alle gegevens worden 5 jaar bewaard en daarna verwijderd.

  • Wanneer u niet tevreden bent over de verleende zorg/ hulp die wij u en uw gezin geboden hebben, dan is het mogelijk om binnen 2 weken een klacht in te dienen via: info@klachtenportaalzorg.nl of via de website klachtenportaalzorg.nl, hier vind je een button om een klacht in te dienen.