Balance@home

  • Doornemen van de ingevulde online vragenlijst
  • Huisbezoek van 1,5 tot 2 uur
  • Maken van een plan van aanpak (inclusief informatie en adviezen op maat)
  • 2 weken "intensieve" begeleiding en dagelijks contact d.m.v Whatsapp of mail
  • 2 weken "nazorg" d.m.v. WhatsApp of mail

Prijs: €190 

Balance Digitaal

  • Doornemen van de ingevulde online vragenlijst
  • Telefonisch consult
  • Plan van aanpak (inclusief informatie en adviezen op maat)
  • 2 weken ongelimiteerde nazorg d.m.v. mail en WhatsApp 

Prijs: €145

Verlengde begeleiding

Onze pakketten bevatten 2 weken ongelimiteerde nazorg. We merken dat sommige ouders het spannend of lastig vinden als de 2 weken om zijn en  zij nog graag extra of langere begeleiding willen. Wij bieden de mogelijk-heid aan om het pakket te verlengen en de begeleiding voort te zetten via Whatsapp of mail. In sommige gevallen is het wenselijk een extra huisbezoek te doen. Dit altijd in overleg en aan de hand van de hulpvraag!

Prijs €75 per week.