Balance@home

  • Doornemen van de ingevulde online vragenlijst
  • Huisbezoek van 1,5 tot 2 uur
  • Maken van een plan van aanpak (inclusief informatie en adviezen op maat)
  • 2 weken ongelimiteerde nazorg d.m.v. mail en WhatsApp

Prijs: €190

Balance Digitaal

  • Doornemen van de ingevulde online vragenlijst
  • Telefonisch consult
  • Plan van aanpak (inclusief informatie en adviezen op maat)
  • 2 weken ongelimiteerde nazorg d.m.v. mail en WhatsApp 

Prijs: €145

Verlengde begeleiding

Onze pakketten bevatten 2 weken ongelimiteerde nazorg. We merken dat sommige ouders het spannend of lastig vinden als de 2 weken om zijn en  zij nog graag extra of langere begeleiding willen. Wij bieden de mogelijk-heid aan om het pakket te verlengen en de begeleiding voort te zetten via Whatsapp of mail. 

Prijs €50 per week